Özel Bulut

1) GlassHouse Bulut:

Her işletmenin içinde bulunduğu sektörün dinamiklerinden kaynaklanan yedeklilik, iş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır. GlassHouse, kurulduğu günden itibaren veri yedekleme ve iş sürekliliğine odaklanmış bir entegratördür.

Ankara’da Tier IV dizaynına sahip veri merkezinde ITIL süreçleri ile işletilen, 7×24 izlenen ve endüstri standardı güvenlik özelliklerine sahip olan GlassHouse bulut altyapısı, işletmelerin yedekleme ve felaket kurtarma ihtiyaçları için tasarlandı.

 

A) Regüle edilmiş sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu konulara belli bir disiplin altında çözüm bulmak zorundalar. Kurulacak olan yapıların yönetilebilir, izlenebilir ve raporlanabilir olması şarttır. Veri yedekleme birkaç amaç için yapılır. Uygulamalarda meydana gelebilecek mantıksal problemlere ve farklı sebeplerden kaynaklanabilecek bozulmalara karşı, yedekler BT altyapılarının olmazsa olmazıdır. Zaman içinde teknolojik evrim geçiren yedekler artık ağırlıklı olarak disk üzerinde saklanıyorlar. Bunun temel sebebi disk performansı ve tekilleştirme ve sıkıştırma gibi verimliliği arttıran tekniklerin operasyonel ve yatırım maliyetlerini düşürmesidir.

Dell EMC Data Domain ailesi, disk tabanlı yedekleme çözümlerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Genellikle yedekler uygulama ile aynı veri merkezinde saklanırlar ve bu felaket durumunda risk oluşturur. Bu nedenle, manyetik teyplerde sık karşılaşılan, yedeklerin uzak mesafedeki başka bir yerde (kasa vb.) de bulundurulması, Data Domain’i tercih eden işletmelerin de ihtiyaçlarından biridir. Bu senaryoyu gerçekleştirmek, maliyet ve operasyonel sebepler nedeni ile her işletme için mümkün olmaz. İşte, “GlassHouse Data Domain-as-a- Service” bu ihtiyaca, uygun maliyet ve güvenli alt yapı ile çözüm sunuyor.

 

B) Felaket kurtarma çözümleri verinin uzak bir veri merkezindeki altyapıya kopyalanması ile oluşturulur. Bu çözümleri kurmak için uzak veri merkezine canlı veri merkezindekine benzeyen bir altyapı kurmak gerekir. Bu altyapı ile birlikte felaket kurtarma senaryolarının planlanması, ortama yeni bir uygulama eklendiğinde felaket senaryolarının güncellenmesi, belli aralıklarla felaket senaryolarının test edilmesi ve felaket anında neyin nasıl çalışacağının belirlenmesi gerekir.

Bütün bu süreçleri ITIL disiplini ile yapmak çözümlerin başarılı olması için şarttır. Ancak birçok işletme için bu başlıklar kâğıt üzerinde kalır ve çalışan bir felaket kurtarma senaryosundan bahsetmek mümkün olmaz. Ayrıca bu çözümlerin hem ilk yatırım hem de operasyon maliyetleri çok yüksektir.

GlassHouse veri yedekleme ve iş sürekliliği konularında uzmanlaşmış bir firma olarak yıllar içinde biriktirdiği deneyimini “GlassHouse DR-as-a-Service” ile işletmelere içeriği belli olan, ölçeklenebilen ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Uzman kadrosu ve güvenli altyapısı ile sunulan bu servis, felaket kurtarma ihtiyacı duyan işletmelere, VMware ile oluşturulmuş sanal ortamlarını kullandıkları donanım markasından bağımsız olarak GlassHouse bulutuna kopyalama, bu kopyaları test etme ve herhangi bir felaket anında GlassHouse bulutu üzerinde çalışma imkânı sağlıyor.

 

2) Azure & Amazon Web Services

A) Verisini genel bulut üzerinde çalıştırmak ve depolamak isteyen müşterilerimiz isterlerse GlassHouse uzmanlığında Azure ve/veya Amazon Web Services (AWS) ile tanışıp kullanmaya başlayabilirler.