Sitemizi kullanabilmeniz için tarayıcınızda javascriptlerin çalışmasına izin vermelisiniz.

SAP Sistemleri Yönetim Hizmetleri (SAP BASIS)

SAP Sistemleri Yönetim Hizmetleri (SAP BASIS)


SAP Sistemleri Yönetim Hizmetlerini (SAP BASIS) ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz.

- SAP Sistem Mimarisi Hizmetleri
- Kurulum Hizmetleri
- Sürüm Güncelleme ve Dönüşüm Hizmetleri
- Bakım ve İzleme Hizmetleri
- Eğitim Hizmetleri
- Diğer Hizmetler

Bu hizmetlerin sunumunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlara aşağıda bulabilirsiniz.

SAP Sistem Mimarisi Hizmetleri sağlıklı bir sap sistem altyapısı oluşturulabilmesi için önemlidir. Mimari oluşturulmadan ve kaynak planlaması yapılmadan başlanacak büyük veya küçük projeler ileride sürekli problem olarak karşımıza çıkacaktır. Ortaya çıkacak hesaplanmamış maliyetler de projeyi ve şirketi zor durumda bırakacaktır. Sistem altyapısında entegrasyonların ne şekilde yapılacağının belirlenmesi, iç ve dış network erişimlerinin belirlenmesi, yük dağılım aracı ve sistemler arasındaki entegrasyonlarda da bu araçların kullanımının belirlenmesi genelde eksik olarak yapılan uygulamalardır. Düzgün bir sistem mimarisi oluşturulması için bu uygulamaların unutulmaması gerekmektedir. Mimari için gerekli bileşenlerden birisi de yüksek erişebilirlik çözümleri (High Availability) ve Felaket Kurtarma Çözümleridir (Disaster Recovery). İşin kritikliğine ve kullanılan OS ve DB ye göre ilgili sistemlerde bu çözümler kullanılabilir. Tasarlananan sistem mimarisi SAP nin "Build Like a Factory" de tarif etmiş olduğu şekilde değere ulaşım zamanını (time-to-value) hızlandırmalı, uygulama maliyetlerini düşürmeli, operasyona geçişi yumuşatmalı ve kurumu gelecek iş gelişimlerine dönüşümlerine hazırlamalıdır.

Kurulum Hizmetleri genellikle yeni projelerde çok kullanılsada her zaman ihtiyaç duyulan hizmetlerdir. Yeni SAP Sistemi kurulumu, Sistem kopyalama, Add-On kurulumları vs. Burada dikkat edilmesi gereken öncelikli konu kurulumu yapılacak ürünün PAM dan (Product Availability Matrix) kontrol edilmesi ve OS-DB bilgilerinin SAP sertifikasyonu bulunan versiyonlara uyumlu olmasının sağlanmasıdır. Diğer önemli konuda kurulumun güncel kurulum klavuzuna göre yapılmasıdır. PAM kontrol edilmeden ve güncel klavuz kontrol edilmeden yapılan kurulumlar tekrar kurulum yapılmasını gerektirebilmekte ve hem BASIS hem de proje ekibinin zamanının boşa harcanmasıyla maliyet ve emek kaybına yolaçmaktadır. Bir diğer konu kurulumlar için kontrol listelerinin (Check list) oluşturulması bu listenin kurulum yapan kişi tarafından işaretlenmesinin sağlanmasıdır.

Bu tür kontrol listesi oluşturulmayan kurulumlarda eksik noktalar kalabilmekte ve proje ekibi ile basis ekibi arasında gitgeller yaşanmakta ve zaman kaybı oluşmaktadır. Buna verebileceğimiz en güzel örnek ABAP sistemlerin kopyalaması sonrası çalıştırılması gereken SGEN işlem kodudur, BDLS yapılmasıdır. Proje ekibi hatırlatmadan bu gibi işlemlerin yapılması gereklidir. Kurulum sonrası yapılması gereken kurulum dokümanı ve kurulum teslim dokümanı da unutulmaması gereken diğer bir konudur. Dokümantasyon müşteriler ve kurulumu yapacak olan danışman firmalar için önemli bir konu olmakla birlikte eksik yapılan ve kontrol edilmeyen işlerden birisidir. İlk sistem yedeklemesi ve kurum yedekleme stratejisinin sisteme uygulanması, kritik sistemlerde felaket kurtarma senaryolarının kurgulanması da unutulmaması gereken önemli başlıklardandır.

Sürüm Güncelleme ve Dönüşüm Hizmetleri SAP nin HANA DB ve 4HANA çözümlerini genel kullanıma açması sonrası daha yoğun kullanılmaya başlanan hizmetlerdir. Kurulum hizmetlerinde olduğu gibi bu hizmetin ifa edilmesi esnasında yapılması gereken en önemli husus PAM in kontrolü ve en güncel sürüm güncelleme klavuzlarının dikkatlice takip edilmesidir. Bu projelerde detay plan yapılması ve tüm paydaşların plan dahilinde çalışmalara katılması projenin başarısını etkilemektedir. Güncelleme veya dönüşüm işlemleri sadece teknik ekibe bırakılmamalı, iş birimleride işin içinde olmalıdır. Müşteri özel kodların incelenmesi, doğru kaynak planınının yapılması, SAP CQC Servislerinin  (OS/DB Migration Check, Upgrade Assessment ) kullanılması gibi ön hazırlıklar, SPDD/SPAU düzeltmeleri, entegrasyon testleri gibi güncelleme sonrası yapılması gereken işlemler bu hizmetin önemli başlıklarını oluşturmaktadır. Güncelleme ve dönüşüm hizmetlerinde downtime öncesi alınacak sanal sistem yedekleri (snapshot) bir hata, problem durumunda kurumun veri ve zaman kaybını önleyecektir. İşlem sırasında yaşanacak herhangi bir problemde sistemi downtime öncesi duruma getirmek çok kısa sürelerde yapılabilecektir.

Bakım ve İzleme Hizmetleri sistemlerin 24x7 erişilebilir olmasını, hizmet düzeyi anlaşmalarının (SLA) korunabilmesini sağlayan, müşterilerin sistemlerini arkalarına bakmadan teslim edip rahat uyumalarını sağlayan hizmetlerdir. Bu hizmetler SAP nin "Run SAP Like a Factory" de tarif ettiği gibi iş sürekliliğini geliştirmeli, yüksek derece otomasyona sahip olmalı, daha iyi iş performansını sağlamalı ve toplam sahip olma maliyetini düşürmelidir. SAP Sistemleri izlemelerinin yapılması ve oluşacak uyarıların ilgili birimlere iletilmesi sistemlerin erişilebilirliği için önemlidir. Bu konuda minimumda SAP,OS ve DB erişilebilirliği, OS-DB kaynak ve boş alan kontrolleri, SAP update, dump ve artalan iş problemleri gibi kritik başlıklar izlenmeli, uyarı eşikleri düzenlenmeli ve uyarılar üretilerek ilgili birimlere iletilmelidir. İzlemenin yapılabilmesi için kullanılabilecek SAP ve non-SAP bir çok araç bulunmaktadır. SAP, Solution Manager sistemini ücretsiz olarak müşterilerine sunmakta ve bununla System Monitoring, User Experience Monitoring, Interface and Connection Monitoring, SAP HANA Monitoring, BI Monitoring, Job Monitoring gibi birçok hizmetin alınabilimesini sağlamaktadır. İzleme için kullanılabilecek non-SAP araçlarda OS ve DB izlemeleri standart ta yapılabilse de SAP katmanında yapılacak izlemeler için genelde ekstra maliyet gerektiren add-on ların satın alınması gerekmektedir.

Sistemlerin bakımları yapılması için öncelikle SAP Solution manager sisteminde managed system config yapılmış olmalı ve EWA raporlarının aktif olması gerekli bir işlemdir. Bu raporlar sayesinde SAP sistemlerinin her hafta sağlık kontrolleri yapılmakta ve proaktif önlemler alınabilmektedir. Bakımlarda yapılabilecek işlemler arasında periyodik bakım işlemleri, EWA raporlarındaki önerilerin sistemlere uygulanması, OS-DB-SAP ile ilgili SAP notları kontrolleri ve parametre uayarlamalarının yapılması, büyük tabloların gözden geçirilmesi ve housekeeping çalışmalarının yapılması (bu konuda 2388483 - How-To: Data Management for Technical Tables notu ve Data Management Guide a  bakılabilir), performans la ilgili uyarlamaların yapılması, yük dağılımlarının kontrol edilmesi gibi işlemler yeralmaktadır. Bakımların düzenli aralıklarla ve kontrol listeleri oluşturularak ve çeşitli analizlerle yapılması gelecek performans ve kapasite problemlerinin önüne geçecek ve sistemlerin erişilebilirliğini artıracaktır.

Eğitim Hizmetleri danışmanların bilgilerini sürekli güncel tutmalarını, yeni ürünleri detaylı olarak tanımalarını sağlayan bir hizmettir. Bu hizmetler danışman arkadaşların eğitilmesini hem de müşterilerin eğitilmesini kapsamaktadır. Verilen eğitimler sayesinde danışmanlar ürünlerin detay bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgiler sayesinde diğer hizmetleri vermeleri de güvence altına alınmaktadır. Bu konuda SAP nin standart kaynaklarından yararlanabilmek için SAP Learning Hub a üye olup tüm eğitim dokümanlarına erişebilmek şirketlere ayrıcalık sağlamaktadır. Üyelik sayesinde SAP nin sitesinde online eğitimler alınabilmekte, tüm standart SAP eğitimleri dokümanlarına erişilebilmektedir. Diğer eğitim kaynakları olarak open.sap.com ve SAP HANA Academy gibi online sitelerde bulunmaktadır.

Diğer Hizmetler kapsamında Lisans Ölçüm hizmetleri, SAP CQC Servislerinin kullanılması, Performans Optimizasyon işlemleri, Yedekleme Hizmetleri, SAP on Cloud Hizmetleri, SAP Sistemleri Güvenlik Hizmetleri, SAP Yetkilendirme işlemleri gibi başlıklar bulunmaktadır. Lisans ölçümleri SAP tarafından müşterilerin sistemlerinde periyodik olarak yapılmakta olup müşterilerin lisans maliyetlerini düşürmeleri için bu tür hizmetleri kullanmaları faydalıdır. Son yıllarda bir çok müşteri SAP sistemlerini Cloud a taşımaya başlamışlardır. Bu konunun detaylarını başka bir makaleye bırakalım. Yedekleme ve Güvenlik hizmetleri de önemi problem olduğu zaman çok net anlaşılan hizmetlerden olup eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir.

Bu makalemde teknik projelerde yaşanan aksaklıklar ve dikkat edilmesi gereken konular konusunda aklımda olanları yazıya aktardım. Sizlerin de mutlaka ekleyecekleri konular vardır. Katkı verecek geribildirimler her zaman faydalı olacaktır.

Ümit Toptaş
GlassHouse SAP Presales

Gelecek webinarlarımızla ilgili sizi bilgilendirmemizi ister misiniz?

Bilgi Merkezi İçerikleri

Blog Yazıları

Bu site; deneyiminize yardımcı olmak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etmek, tanıtım ve pazarlama çalışmalarımıza yardımcı olmak ve üçüncü taraflardan içerik sağlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Daha fazlasını öğrenmek için: Gizlilik Politikamız